Adnan Yalım

 

 

EN - Adnan Yalım was born in 1957. In 1979, he entered to Istanbul State Fine Arts Academy. In 1984, he graduated from fine arts faculty painting department's Adnan Çoker workshop. In 1990, he went to Paris, Amsterdam and Venice to continue his research. In 1989, he received his proficiency degree in Arts. Between 1967 and 2002, he held twelve solo exhibitions and participated in many joint exhibitions.

 

DE - Der in Kappadokia geborene Maler absolvierte ein Studium an der Akademie der schönen Künste in Istanbul, ging danach zunächst als Kunststudent nach Paris, Amsterdam und Venedik, um sich künstlerich weiterzubilden. Nach seiner Rückkehr in die Türkei, begann er an der Inönü Universität als Kunstlehrer zu unterrichten. Er hatte 12 Einzelausstellungen und nahm an vielen Gruppenausstellungen im In- und Ausland teil.

 

TR - Adnan Yalım (d. 25 Şubat 1957 Nevşehir). Ressam ve Malatya İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesidir. 1957 yılında Nevşehir'de doğdu. Babasının öğretmen olması dolayısıyla İlk ve orta öğrenimini çeşitli il, ilçe ve köylerde tamamladı. 1979 yılında girdiği İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Prof. Adnan Çoker atölyesinden, 1984 yılında Master derecesiyle mezun oldu. Aynı yıl Fransa'nın başkenti Paris'e giderek araştırma ve incelemelerde bulundu. Paris dönüşü, Malatya İnönü Üniversitesinde okutman olarak göreve başladı. 1989 yılında Sanatta yeterlilik aldı. 1990 yılında tekrar yurt dışına çıkarak Paris, Amsterdam ve Venedik’te araştırma ve incelemelerde bulundu. 1993 yılında yardımcı doçent olarak atandı.

 

 

Designed & Created by L. Cetin l © Copyright 2015 l All rights reserved